Infrastruktur

Infrastruktur beskriver hela det ramverk och den tekniska miljö som krävs för att verksamheten skall kunna konsumera sina tjänster. Eller i klarspråk för att användarna skall kunna arbeta med sina applikationer och nå sin information.

Såsom IT-landskapet ser ut idag ställs väldigt höga krav på infrastrukturen att inte bara möjliggöra funktioner och tjänster till användarna varhelst de befinner sig. Infrastrukturen måste vara extremt robust och säker för att stå emot ständiga angrepp från hotaktörer.

Degea - Tjänster - Infrastruktur

Degea säkrar, bygger och underhåller infrastruktur

I stort sett all infrastruktur som Degea levererar idag bygger på avancerad public cloud infrastruktur i Microsoft Azure. Där produceras kärnan i regelverk, IT-säkerhet och säker identitetshantering. Vidare kopplas ytterligare infrastruktur på för att tillföra verksamhetsnytta, ofta så kallad private cloud, alltså datacenterdrift för kundnära applikationer, och moderna public cloud applikationer. Slutligen ansluts användarnas enheter på ett säkert sätt för att kunna nå och ta del av alla tjänster.
På så vis har en komplett infrastruktur byggts upp, det vi på Degea kallar SecOps.
Det är därför vi på Degea är experter på teknologier inom Microsoft 365, Azure, on premise System Center och modern enhetshantering!

Våra olika paket

Fast kostnad anpassad efter din verksamhet

”För att på ett effektivt sätt kunna ligga i framkant gällande våra egna tjänster är det skönt att ha Degea, de jobbar aktivt för att vår miljö skall fungera bra”

Håkan Sandholm
– CEO, AB Energivärden

Fan from ebmpapst

”Degea hjälper oss att fokusera på vår affär”

Vi behöver lägga mer tid på intern verksamhetsutveckling och projekt. Här kommer Degea in och arbetar för att succesivt avlasta oss genom att till exempel ta över introduktioner för våra nyanställda, direktkontakt med våra medarbetare vid IT-förändringar och smartare teknologi som kräver mindre tid av oss.

Anders Carlsson
IT- och systemansvarig ebm-papst