Konsulter och specialister

23 Jan 2023 Skriven av John Elvnäs
Degea - Hero - Keyboard

Degeas experter och specialister finns tillgängliga när kundens verksamhet behöver det. Degea arbetar även i sina konsultuppdrag utifrån en lösningsmodell snarare än traditionell bemanning eller resurskonsulting. Det betyder att uppdraget får en namngiven rutinerad specialist tilldelad men med ett team av experter bakom sig. Vi vet att det ger bäst resultat då en leverans inom avancerad IT kräver både djup och bredd!

IT-säkerhet

23 Jan 2023 Skriven av John Elvnäs

IT-säkerhet skall vara konkret och mätbart. På Degea utgår vi från standardverktyg för att kontinuerligt utvärdera motståndskraften i våra kunders IT-miljöer och anpassa åtgärderna därefter. Leveransen inom det vi kallar SecOps (Security Operations) bygger till mycket stor del på att dygnet runt övervaka, agera, informera och blockera i våra kunders IT-miljöer för att ligga steget före i kampen mot hotaktörerna.

Degeas leveranser inom IT-säkerhet är paketerade i tjänsterna Secured Online Services, Secured Device och Secured Workspace och matchar behoven som finns inom säkrade IT-miljöer. Vidare finns expertisen inom IT-säkerhet på Degea tillgängliga som konsulttjänster för enskilda projekt och rådgivning.

Degeas arbete mot en säkrare digital värld innebär en tranformation från traditionell IT-säkerhet till identitetscentrisk säkerhet. I klartext att fokusera på det som händer runtomkring användaren. Vi utvärderar ständigt hotaktörernas försök till identitetsstöld och intrång men erbjuder även utbildning till våra kunders anställda för att med alla medel skydda användaren och dess data.

Infrastruktur

23 Jan 2023 Skriven av John Elvnäs

Infrastruktur beskriver hela det ramverk och den tekniska miljö som krävs för att verksamheten skall kunna konsumera sina tjänster. Eller i klarspråk för att användarna skall kunna arbeta med sina applikationer och nå sin information.

Såsom IT-landskapet ser ut idag ställs väldigt höga krav på infrastrukturen att inte bara möjliggöra funktioner och tjänster till användarna varhelst de befinner sig. Infrastrukturen måste vara extremt robust och säker för att stå emot ständiga angrepp från hotaktörer.

Support

23 Jan 2023 Skriven av Marlon Dixon

IT-support är kärnan i Degeas leverans!

Sedan starten år 2000 har IT-stöd och support varit en topprioritet och fortsätter att forma hur vi utvecklar våra tjänster och leveranser. Vi vet att från den enskilda användarens effektivitet till beslutsfattarens behov av lugn och stabilitet i organisationen så spelar IT-supporten en avgörande roll!

Vi mäter och följer nogsamt upp nöjdhetsgraden med supportleveransen. Det är med stolthet som vi ständigt stärker vårt KPI och en tillfredsställelse att få arbeta med nöjdare kunder för varje år som går.

IT-produkter

23 Jan 2023 Skriven av Erik Dannstedt

För att förenkla tillvaron för Degeas kunder tillhandahåller vi en enkel kontaktyta för alla behov inom och runtomkring IT. På så vis förenklas kundens vardag genom att kunna vända sig till Degea för att få hjälp med alla sina produkter, från Adobe-mjukvaror, nätverksutrustning från Cisco till HP-hårdvara för kompletta arbetsstationer. Degeas personal och kunnande gör det lätt att vara kund. Attraktiva priser, rätt produkt och hjälp med installation är värden som återkommande uppskattas.

Managed Workplace

23 Jan 2023 Skriven av Marlon Dixon

Tjänsten för en standardiserad arbetsplats tillhandahållen av Degea heter Managed Workplace och finns i olika utföranden beroende på verksamhetens behov.

Gemensamt för Managed Workplace är att det är en fastpristjänst som inkluderar infrastruktur, licenser, proaktiv och reaktiv IT-säkerhet, aktiv förvaltning samt omfattande användarsupport.