Privat moln

Egen arbetsyta i molnet, tillgänglig överallt
Fjärrskrivbord med egna appar, t.ex. Visma Admin
Gemensam lagring för applikationer och filer
IT säkerhet med brandvägg och antivirus
Administration
Support

Kontakta oss
Nynäsvägen 375
122 34 ENSKEDE
Tel: 08-448 07 60
Fax: 08-448 07 60