Om Degea

Verksamheten

Vår affärsidé är att leverera IT-funktioner för våra kunder som skall underhålla och lyfta deras verksamhet. Vi anser oss vara i unika i våra funktionsavtal där vi tillsammans med kunden definierar vilka funktioner, sett ur ett användarperspektiv, som är nödvändiga för att kundens verksamhet skall fungera väl och vara konkurrenskraftig. Därefter tar Degea ansvaret för tekniken och gränssnittet mot verksamheten. På så vis klargörs ansvarsgränserna på ett mycket positivt sätt och behovet av IT-kompetens hos kunden minskar rejält.
Då många IT-funktioner konsumeras i form av molntjänster blir supporten och stödet till slutanvändaren allt viktigare jämfört med traditionell drift. Vår supportavdelning med rutinerade tekniker som slutanvändaren kommer i kontakt med direkt är en av Degeas mest uppskattade styrkor.

Unikt anser vi också den kombination av stora och små uppdragsgivare som kännetecknar vår vardag. Denna kombination ger våra konsulter erfarenheter från avancerade tekniska lösningar samtidigt som mindre IT-miljöer är avsevärt snabbare att anamma modern teknik och tankesätt. Att tidigt behärska de senaste teknologierna ser vi inte ofta hos våra storväxta konkurrenter. På motsvarande vis saknas ofta det tekniska djupet i det lilla konsultföretaget. Här ser vi att vi fyller ett tomrum på marknaden; inte utan stolthet!

 
– Erik Dannstedt, VD

Tre steg för en framgångsrik IT-lösning

DEGEA:s leverans bygger på tre fundament för att tillsammans med kunden skapa framgång:

1 Användaren i fokus

När nya funktioner och tjänster tas fram eller förbättras är det alltid kundens affärsnytta och användarvänligheten som kommer i första hand. Kundens slutanvändare kommer i direktkontakt med erfarna och kvalificerade tekniker som inte bara avhjälper problem utan även stöttar användarna i deras vardagliga IT-användande

2 Fasta kostnader

Drygt 75 % av DEGEA:s tjänsteleverans sker via fastprisavtal, det är en långsiktig och medveten strategi som uppskattas stort av DEGEA:s kunder. Det krävs en trygghet i sin leverans för att garantera funktionsleverans till ett fast månadspris utan långa bindningstider. Tryggheten kommer från gedigen kunskap och medvetenheten om kundernas nöjdhet borgar för långsiktiga relationer.

3 Proaktivitet

Det proaktiva arbetet särskiljer DEGEA från mängden. Eftersom vår leveransmodell är fasta kostnader inklusive support och felavhjälpning så sitter det i företagets ryggrad och kultur att förebygga felen.

Företaget

Degea omsätter drygt 14 miljoner kronor och har en konstant och god lönsamhet. Företaget är privatägt och ägaren är aktiv i företaget. Kundunderlaget är cirka 200 återkommande kunder. Sett till Degeas storlek innebär detta en mycket bred och stabil plattform med god riskspridning.

Bakgrund

Degea har en mycket lång bakgrund inom IT-support. Företaget härstammar från 1980-talet då verksamheten var koncentrerad till IT-support inom bank- och finanssektorn. Mycket positivt kommer från den bakgrunden med höga krav på korta åtgärdstider, hög säkerhet och en ständig fokusering på att stötta kundens kärnverksamhet. Ett arv väl förvaltat. År 2000 togs namnet Degea och företaget breddade sin tjänsteleverans till andra branscher men med en tydligare profilering inom infrastruktur och specialistkompetenser.

Samarbetspartners

Utöver våra anställda konsulter har vi ett nära samarbete med nischade underkonsulter för att kunna erbjuda en total leverans, med delar utanför Degeas kärnområden.

Kontakta oss
Lindetorpsvägen 11
121 63 Johanneshov
Tel: 08-448 07 60
Fax: 08-448 07 60