Hårdvara/Mjukvara

Preffered partnership

Degea har valt ett fåtal leverantörer att arbeta med. Genom detta fördjupade samarbete kan vi erbjuda våra kunder en större trygghet i form av kunskap och support. Vi strävar efter och levererar expertis inom våra produktområden. Degeas strageiska val av leverantörer genomsyrar de produkter vi rekommenderar och bygger våra lösningar med. Partnerskapen innebär förutom teknik- och produktcertifieringar ett aktivt samarbete med HP, Microsoft, Cisco och F-Secure. Samarbeten som pågått i mer än 10 år.

 

hardvaramjukvara

Kontakta oss
Lindetorpsvägen 11
121 63 Johanneshov
Tel: 08-448 07 60
Fax: 08-448 07 60