Införande av nytt vågsystem för DKLBC

För att modernisera och effektivisera sin hantering av lastbilars invägningar vid sina täkter skulle DKLBC uppdatera sin lösning till den senaste versionen.

Vi är med och för diskussioner om förutsättningarna med leverantören och kan med viss insikt i kundens verksamhet föra fram tekniska frågeställningar i samband med uppdateringen.

Vid implementation ser vi till att de tekniska kraven uppfylls och stöttar kunden vid driftsättning tillsammans med applikationstillverkaren.

"Det är en trygghet att ha Degea med oss i projekten, då de stöttar i frågor som rör alla aspekter av IT-frågor"

- Anders Edvardsson, Täktansvarig

Period

2022-2023

Referens

Anders Edvardsson

Tjänster

Infrastructure och Projektstyrning

Hemsida

dklbc.se

Om DKLBC

DKLBC AB är en sammanslagning av flera lastbilscentraler.
Den bildades 1943 som en ekonomisk förening för att underlätta tillgången på drivmedel och däck under ransoneringstider.

Sedan dess har de utvecklat och slagit ihop flera lastbilscentraler, de senaste sammanslagningarna som skett är 2011 då genomfördes sammanslagningen med Roslagens Schaktcentral i Norrtälje. och så sent som 1 maj 2014 genomfördes ytterligare en sammanslagning med Swe Schakt i Norrtälje, de två senaste sammanslagningarna har haft en majoritet av maskiner vilket gör att man idag är lika mycket maskincentral som lastbilcentral.

Sedan ett par år så erbjuder företaget även hyresmaskiner utan förare. Som kund har du stor nytta av denna utveckling eftersom det har lett till en lastbilcentral med ett brett utbud av tjänster och därmed stora möjligheter att tillgodose dina önskemål.

Degea - Referens - Frontlastare - DKLBC

Se fler av våra referenser