Avtalsuppdrag

Teknikkompetens har alltid varit det som drivit Degea framåt och vi kommer förbli ett teknikbolag som värdesätter just kompetens högst. Konsulterna hos oss har därför ovanligt stor del extern utbildning årligen inom de senaste teknologierna kombinerat med ett ständigt praktiserande på fältet.

 

 

Förutom den rent tekniska kompetensen krävs också andra aspekter för att optimera våra kunders IT-miljöer. Här spelar den långa erfarenheten in. Flertalet av våra konsulter arbetar med att förbättra IT-processer och assistera våra kunder med det stöd som krävs för att verksamheten skall prestera bättre tack vare IT.

Konsultuppdrag Microsoft System Center

Våra konsultuppdrag inom System Center syftar i första hand till att optimera infrastruktur och drift inom medelstora till stora kunder. Vi arbetar strategiskt med Microsofts Enterprise Svit då den erbjuder utomstående integration, konsekvent och känt gränssnitt samt en supporterad lösning från A-Ö.

Infrastruktur

Alla våra konsulter har en gedigen erfarenhet och utbildning inom infrastruktur. Hit räknar vi de produkter som återfinns hos i stort sett alla våra kunder och som utgör stommen i IT-miljön. Våra konsulttjänster inom detta område börjar ofta med behovsanalys och fortsätter till installation och användarutbildning för att avslutas med drift och förvaltning. För de något mindre kunderna arbetar vi sedan länge med paketeringen Small Business Server som levererar samtliga ingående komponenter inom infrastruktur.

Säkerhet

IT-säkerhet måste genomsyra alla komponenter i en IT-miljö idag. Minst lika viktigt är att våra konsulter kan aktivt bidra till att slutanvändarnas arbetssätt inte exponerar känslig data till obehöriga. Våra konsulter arbetar dagligen med IT-säkerhet även om det många gånger inte marknadsförs som en egen lösning utan snarare som nödvändig del i all leverans. Bland annat hjälper våra konsulter till med:

 

Installation och underhåll av centralt hanterad antivirus och personliga brandväggar
Installation och underhåll av nätverks- och brandväggslösningar
Framtagande av säkerhetspolicys för domäner, mobiltelefoner etc

Kontakta oss
Lindetorpsvägen 11
121 63 Johanneshov
Tel: 08-448 07 60
Fax: 08-448 07 60