16feb2017

Tour Operators WE Travel Group AB

We Travel Group AB är en företagsgrupp som producerar, säljer och genomför nischade resor. Antalet anställda är cirka 40 och företaget omsätter 160 miljoner kronor årligen. Företagsgruppen är organiserad i tre producerande bolag och ett koncernbolag. IT-miljön är gemensam för hela gruppen.

Referense

”DEGEA levererar drift, support och vidareutveckling av We Travels IT-miljö. DEGEA har varit drivande i att minska kundens egen tid för att drifta IT. DEGEA har flyttat ut IT-miljön från egna datarum för att öka tillgängligheten och höja säkerheten.”

 

Kerstin Swanvall, VD

 

Degea referens - WE Travel Group

Kontakta oss
Nynäsvägen 375
122 34 ENSKEDE
Tel: 08-448 07 60
Fax: 08-448 07 60