29nov2015

Heving & Hägglund

Heving & Hägglund är en entreprenör inom byggsektorn. Bolaget ägnar sig i huvudsak åt renovering, om- och tillbyggnader för stat, kommun och större fastighetsbolag. Man har även en stor byggserviceavdelning vilken utför servicearbeten på ramavtal.

 

Omsättning: ca 550 MSEK

Anställda: ca 100

Referens

”Degea fungerar som vår interna IT-avdelning och erbjuder tjänster inom hela vår IT-sektor, de kommer med förslag på nödvändiga förändringar och jobbar proaktivt med hela vår IT-struktur. Degea sitter även med och utvärderar nya funktioner och tillämpningar och har visat stor förståelse för våra behov och önskemål.

Med vårt funktionsavtal garanterar Degea viktiga funktioner till en fast kostnad så vi får en bra ekonomisk kalkyl för IT-driften. Degea har varit med i stort sett från starten av bolaget och sett till att vi växt i takt med våra behov.”
 
Jan Hägglund, VD på Heving & Hägglund AB

Kontakta oss
Nynäsvägen 375
122 34 ENSKEDE
Tel: 08-448 07 60
Fax: 08-448 07 60