Degea IT Soultions - We Travel Group Referens

Tour Operators WE Travel Group AB

We Travel Group AB är en företagsgrupp som producerar, säljer och genomför nischade resor. Antalet anställda är cirka 40 och företaget omsätter 160 miljoner kronor årligen. Företagsgruppen är organiserad i tre producerande bolag och ett koncernbolag. IT-miljön är gemensam för hela gruppen.
Läs mer

Degea - Addtech

Addtech

Addtech är en tekniskt innovativ samarbetspartner som utvecklar och säljer produkter, delsystem och lösningar till industriföretag och tjänsteverksamheter i norra Europa. IT-miljön består av en privat molntjänst för cirka 120 dotterbolag.

 

Omsätting: 6 000 MSEK
Anställda: 2 000

Läs mer

Degea - Heving & Hägglund

Heving & Hägglund

Heving & Hägglund är en entreprenör inom byggsektorn. Bolaget ägnar sig i huvudsak åt renovering, om- och tillbyggnader för stat, kommun och större fastighetsbolag. Man har även en stor byggserviceavdelning vilken utför servicearbeten på ramavtal.

 

Omsättning: ca 550 MSEK

Anställda: ca 100

Läs mer

Kontakta oss
Nynäsvägen 375
122 34 ENSKEDE
Tel: 08-448 07 60
Fax: 08-448 07 60